Cru-embreg emm Internet

Eine Anmer­kung zu unserer neuen Homepage
Dieses Gedicht erreich­te uns von Manfred Osper aus der Barmer Diaspora

Us Dorp ess nu emm Internet,
Nu ka‘mr bess Timbuk­tu kieken,
Watt sech emm Kierspel ganz adrett,
De Lüd su langs de Mauen strieken.

Dä nächs­te Obrams – Festival
Wä-et u‑ech enn Helsin­ki be-eiht,
On manchen, netten, platten Kall,
emm Kongo op dänn Schirm gebreiht.

Ki-en Wonger, wenn dech nächs­te Ki-er
Nairobi‘s Kellner platt­wech frogen:
„Wie ess‘ett on wie gi-eht ett dir?
Watt heet dech dann hie henn getogen?“

Ech meng, sugett wu-ed höchs­te Tied,
Baul kallen Milliu-enen Platt,
On dann ess u‑ech dä Dach nit wiet,
Datt i‑ener seht: „Dreh aff – ett batt!“

© Manfred Osper